In het weekend 18 en 19 september wordt voor de derde keer het Bevrijdingsvuur door de Peelgemeenten verspreid. Deze bijzondere activiteit vindt zondagmiddag 19 september plaats vanuit het Vesting en Belfort Vossenberg aan de zuidelijke rand van het Nationaal Park De Groote Peel in Meijel (gemeente Peel en Maas).  Dit onder het  motto: ‘de Peel kent geen grenzen’. Voor de organisatie tekenen de Projectgroep Bevrijdingsvuur Death Valley De Peel en het Dorpsoverleg Meijel , samen met vrijwilligers uit de deelnemende gemeenten.

De verspreiding van het Bevrijdingsvuur is een luisterrijk evenement dat in het kader van de herdenking ’75 jaar vrijheid’ in 2019 voor het eerst plaatsvond in Asten op initiatief van de Projectgroep Death Valley De Peel van Museum Klok & Peel. De ceremonie werd een groot succes, mede omdat de burgemeesters van de Peelgemeenten en de schuttersgilden van Kring Peelland er spontaan aan meewerkten. In 2020 tilde de Projectgroep Bevrijdingsvuur  het als zeer waardevol ervaren evenement opnieuw van de grond vanaf het  Mierlo War Cemetery ( een Brits ereveld ). Toen werd het vanwege de corona een sobere plechtigheid, maar net zo indrukwekkend.

Vesting en Belfort Vossenberg 

Dit jaar is naast de Projectgroep Bevrijdingsvuur het Dorpsoverleg Meijel gastheer. Dit overleg heeft in de voorbije jaren een opzienbarend project gerealiseerd met de realisatie  van de Vesting en het Belfort Vossenberg aan de rand van de Groote Peel.

De 22 meter hoge uitkijktoren aldaar is in zijn nog jonge bestaan een echte Peeltroef gebleken, waar toeristen graag een kijkje komen nemen. Ze worden er niet alleen getrakteerd op machtig uitzicht over de Groote Peel, maar krijgen er ook een dosis vaderlandse geschiedenis toegediend via zes opnieuw beleefbaar gemaakte kazematten uit de vroegere Peel-Raamstelling. Ook ligt er een luistersteen van de Liberation Route die dit stukje Nederland een blijvend plekje geeft in onze nationale  oorlogsgeschiedenis. 

Reden genoeg dus om het Bevrijdingsvuur Death Valley De Peel nu vanuit het Limburgse Meijel te verspreiden. Niet alleen de gevallenen uit WO II worden daar herdacht, maar ook alle mensen die daarna de strijd voor onze vrijheid met de dood moesten bekopen.

Vanwege corona  kan de ceremonie dit jaar onder strikte voorwaarden wel met  publieke belangstelling plaats vinden.   

Het Bevrijdingsvuur wordt georganiseerd als een besloten bijeenkomst waarbij tot maximaal 750 personen worden toegelaten. Deze personen moeten in het bezit zijn van een op naam gesteld toegangsbewijs. Dat bewijs wordt bij de entree gecontroleerd in combinatie met een vaccinatiebewijs of testbewijs.

Belangstellenden voor deze mooie en unieke ceremonie kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar jeanettehartjes@hetnet.nl  of zich telefonisch aan te melden bij Jo Manders 06-38931020.
Daarna  krijgt men per mail een op naam gesteld toegangsbewijs  toegestuurd.

Het programma

Aan het project Bevrijdingsvuur werken dit jaar zeven Brabantse en twee Limburgse Peelgemeenten mee. Het programma start zaterdag 18 september als het uit de Franse stad Bayeux opgehaalde bevrijdingsvuur in Eindhoven wordt ontstoken. Daar wordt het opgepikt door Meijelse marathonlopers  die het bevrijdingsvuur naar Meijel brengen. Het vuur  zal rond 21.00 uur arriveren en overnacht in ‘de kathedraal van de Peel’.

Zondag 19 september begint het programma op twee locaties.

Tussen 13.30 en 14.30 uur worden de burgemeesters van de Peelgemeenten  ontvangen in het gemeenschapshuis  ‘d’n Binger’ in Meijel.  Zij worden er welkom geheten door burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo en krijgen een korte uitleg over het project Vesting en Belfort Vossenberg. Om 14.30 uur vertrekken de burgemeesters  per militair voertuig naar de Vossenberg. De laatste 500 meter worden zij voorafgegaan door schutterijen uit Meijel en  gilden uit de Brabantse peelgemeenten. De marathonlopers uit de peelgemeenten vertrekken om 14.30 uur vanaf de St Nicolaaskerk en brengen samen met Kapelaan Maenen het bevrijdingsvuur  naar de Vossenberg.  De laatste 200 meter worden zij  begeleid door  het doedelzakkorps ‘Firebrigade Pipes & Drums’ uit Gemert-Bakel.

Het officiële programma  bij  het Belfort Vossenberg  begint om 15.00 uur.  Rond dat tijdstip arriveert  het vuur onder escorte van militaire voertuigen, schutterijen en gilden op de Vesting en bij het Belfort Vossenberg.

Vanaf 15.00 uur ontrolt zich het programma bij het Belfort onder aanvoering van het kerkelijk gezag (Kapelaan Roger Maenen) en het wereldlijk gezag (burgemeester Delissen-van Tongerlo). Het bevrijdingsvuur wordt overgedragen en ontstoken; Tom van Mierlo vertelt het verhaal van bevrijder David McKellar;  een afvaardiging van de kringgildes legt de Eed van Trouw af en brengt een vendelgroet; Rian Vestjens zingt; de schutterij St. Nicolaas uit Meijel speelt, evenals de Firebrigade Pipes & Drums;  er is een bijdrage van een veteraan; de burgemeesters ontsteken fakkels met bevrijdingsvuur en vertellen in enkele zinnen waarom zij hechten aan vrede en vrijheid.  En natuurlijk zijn het  de atleten van alle Peelgemeenten die het bevrijdingsvuur ‘als een lopend vuurtje’ door de Peelregio verspreiden. Na afloop kunnen belangstellenden een korte wandeling maken langs de monumentale kazematten of het Belfort beklimmen.