Overhandiging van de maquette het Belfort Vossenberg aan Guul Smeets directievoorzitter Rabobank Peel Maas en Leudal. Hij is de eerste generaal van het Vossenbergleger.

Op 18 januari 2019 werd Guul Smeets officieel aangesteld als generaal van het Vossenbergleger.

De Rabobank Peel Maas en Leudal was in 2017 al overtuigd van het slagen van het project Vesting en Belfort Vossenberg en doneerden het startkapitaal van € 15000. Hiermee kon het Dorpsoverleg Meijel aan de slag om het plan uit te werken. Daar bleef het niet bij, we kregen pr ondersteuning en nu ook nog een overbruggingskrediet voor de nog te ontvangen subsidiegelden.

Ivo Joosten Manager Marktbewerking, Communicatie & Coöperatie bood aan om in 2020 mee te werken aan de pr voor Belfort en Vesting Vossenberg.

Guul Smeets verwacht dat er nog meer generaals zullen zijn die hem willen helpen in het Vossenbergleger.
Met trots overhandigden Mart Rooijakkers en Jo Manders dan ook de maquette Het Belfort Vossenberg aan Guul Smeets.