De kwartiermakers  Vesting en Belfort Vossenberg hebben samen met Staatsbosbeheer besloten de uitkijktoren weer open te stellen.

De nieuwe uitkijktoren het Belfort aan de Vossenberg in de Groote Peel toren werd kort na oplevering alweer gesloten wegens de corona maatregelen. Nu deze maatregelen weer versoepelen is het Belfort weer toegankelijk.

Het project Vesting en Belfort Vossenberg is een initiatief van Dorpsoverleg Meijel. De afgelopen jaren zijn zij druk bezig geweest met het realiseren van het project, aan de rand van Nationaal Park de Groote Peel. In samenwerking met vele partijen, waaronder gebiedseigenaar Staatsbosbeheer, is de Vossenberg de afgelopen maanden ingericht. Zo is er naast de nieuwe uitkijktoren een nieuwe wandelroute langs de kazematten aangelegd, met daarbij informatiepanelen.  De panelen in het Belfort worden in de komende maand nog aangebracht.

Woensdag 15 juli is het broedseizoen voorbij en is het weer mogelijk  vanaf de Vossenberg de wandelroutes te starten in De Groote Peel.

Als de corona maatregelen het toelaten, wordt in september  het project Vesting en Belfort Vossenberg officieel  in gebruik genomen en door het Dorpsoverleg overgedragen aan Staatsbosbeheer.