Netwerk Meijel schoon van Dorpsoverleg Meijel helpt het netwerk Natuur en Recreatie.

De kwartiermakers zijn ingenomen met de hulp aangeboden door Cor Geurtjens de kartrekker van Meijel schoon. Samen houden ze door samenwerking deze unieke plek voor Meijel schoon.

De eerste inspectieronden van de adoptant leverde al meer dan een halve zak zwerfvuil op. Vuil achtergelaten door bezoekers op de wandelroute langs de kazematten, rond het Belfort en Peeltroef Vossenberg.

Het Dorpsoverleg doet een beroep op alle toekomstige bezoekers het rest afval te deponeren in de afval bank aan het begin van de route of simpel mee terug te nemen.

De poort naar de peel wordt dan de schoonste en mooiste plek van Peel en Maas.