Het Belfort Vossenberg te Meijel is niet meer toegankelijk voor het publiek.

SBB heeft in goed overleg met het Dorpsoverleg besloten het Belfort af te sluiten.

De onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter is in de praktijk niet haalbaar. Gezien niet iedereen het besef heeft hoe belangrijk deze maatregel is om te voorkomen dat het coronavirus verspreidt wordt is besloten het Belfort af te sluiten.

Beste natuurliefhebbers houdt afstand van elkaar en misschien is het wel beter van de Peel te gaan genieten als het virus ons verlaten heeft.

Wij rekenen op uw medewerking.