Tijdens de bouwwerkzaamheden van het Belfort kwam directeur Martijn Sanders van van Beers Hoogeloon in gesprek met de kwartiermakers van het Vossenbergleger.

Van Beers Hoogeloon was aannemer van het Life+ project op dat moment in de Groote Peel. Het bedrijf toonde belangstelling voor Vesting en Belfort Vossenberg. Vanaf het Belfort kijk je tenslotte uit op het resultaat van hun werkzaamheden in de Peel. Onder andere het verleggen van de Eeuwselse Loop, het aanleggen van kades en het aanbrengen van de damwanden voor het hoogveenherstel.

De vraag van de kwartiermakers: “kan van Beers Hoogeloon iets betekenen voor het project Vossenberg”, werd beantwoord met: gun ons wat tijd, dan zorgen wij voor het houtwerk voor de loopgraven bij de kazematten inclusief plaatsing.

En ja net voor deze winter belt Martijn. “We hebben het hout bij elkaar, schikt het over 2 dagen”. Helaas de winterse omstandigheden zorgden voor uitstel.

Maar nu is het klaar. Samen met de vakkundige medewerkers van Beers, Peter Stultiens van XPeel (een niet te missen kartrekker) en enkele kwartiermakers werd de klus geklaard. Het resultaat mag er zijn.
Chapeau voor van Beers voor deze waardevolle sponsoring en bijdrage. Een mooie afronding van het project Vesting en Belfort Vossenberg.