Sil Verschaeren

Sil Verschaeren, die de Peel kende als geen ander en ons in woord en daad ondersteunde, kan ons met zijn kennis over de Peel en de oorlog niet meer adviseren. Mede door zijn bijdrage heeft dit project aan inhoud gewonnen.


Rosalie Pijnenburg

Helaas heeft ook Rosalie Pijnenbug, die zo hard gestreden heeft en in de laatste fase van haar leven zo hard meegewerkt heeft aan de realisatie van het Belfort, het plezier van de opening niet meer mee mogen maken.